Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci "Michałkowo" – turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja ambulatoryjna, terapie wspomagające rozwój psychoruchowy.

Nasz personel

Stawiamy na fachowość!

W naszym ośrodku zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Każdy oprócz ukończonych studiów posiada również dyplomy specjalistycznych kursów oraz doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyte w renomowanych placówkach.

Administracja

Tomasz Ćwiertnia mgr Tomasz Ćwiertniawłaściciel ośrodka

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Reklama i zarządzanie firmą

mgr Agnieszka Straż kierownik ośrodka

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu specjalność: Menedżer w procesie zarządzania
 • Studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Katowicach specjalność: Menedżer w procesie zarządzania
 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: Zarządca Nieruchomości
 • Studia Podyplomowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie specjalność: BHP
Damian Pułka mgr Damian Pułka Kierownik d/s rehabilitacji, fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Studia magisterskie: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kursy i szkolenia:

 • NDT-Bobath – Włocławek
 • NDT-Bobath Baby – Leszno
 • Halliwick– Kraków
 • Wczesna interwencja w pediatrii – Wrocław
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Integracja sensomotoryczna – i stopień
 • Kurs masażu klasycznego – Katowice
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Szynowanie i ortezowanie za pomocą tworzyw Orfit
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego

Terapeuci

Marysia mgr Dorota Biernot-Pudełko fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział: Fizjoterapii, Kierunek: Fizjoterapia
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział: Fizjoterapii, Kierunek: Fizjoterapia – studia uzupełniające magisterskie II stopnia
 • Studia podyplomowe – Neurorozwojowa terapia i diagnoza dzieci z zaburzeniami układu nerwowego

Kursy i szkolenia:

 • Kurs: Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Kurs: Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi – warsztaty praktyczne
 • Kurs kinesiology taping – Certyfikat zgodny ze standardami K-Active Association
 • Kurs masażu klasycznego
 • Kurs masażu leczniczego
 • Kurs masażu sportowego
 • Kurs diagnostyki metodą Prechtla
 • Kurs osteopatia w pediatrii i neonatologii
Marysia mgr Maria Borys pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Nauki o Rodzinie
 • Studia podyplomowe – Uniwersytet Opolski – Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej z Oligofrenopedagogiką

Kursy i szkolenia:

 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Kurs SI II stopnia: terapeuta integracji sensorycznej: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI
 • Stymulacja sensoryczna wg. C. Delacato w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Kurs Terapia ręki I i II stopień
 • Kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej I i II stopień
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe , słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne- szkolenie Mary J. Kawar, PSTIS
 • Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością- szkolenie dr Teresa May-Benson, PSTIS
 • Wzrok w integracji sensorycznej, diagnoza i terapia. Integracja sensoryczna w diagnozie i terapia dziecka w aspekcie widzenia- konferencja interdyscyplinarna i warsztaty, PTIS
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,  dr Marita Gehrke, Fundacja „ Promyk Słońca”
  Alicja Przybyła fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Kierunek: Fizjoterapia
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kierunek: Fizjoterapia – studia uzupełniające magisterskie II stopnia

Kursy i szkolenia:

 • SI Ayres – I stopnia
 • Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres Kurs SI II stopnia
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia
 • Kurs Kinesiology Taping – Katowice
Barbara Chomentowska-Paw mgr Barbara Chomentowska-Paw fizjoterapeuta, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • AWF Warszawa
 • Studium Pedagogiczne Politechnika Krakowska

Kursy i szkolenia:

 • PNF podstawowy
 • Kurs Thera-Band – podstawowy
 • Kurs Thera-Band – terapia z dziećmi, korekcja wad postawy
 • Terapia ręki
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Proces i M. Block
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – stopień I
 • Integracja sensoryczna- stopień II
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)
 • TheraSuit Method
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
Anna Wołowiec mgr Anna Gierlasińska – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie BWSU w Żywcu, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, kierunek fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs PNF rozwijający
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Kurs Thera-Band Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowanie przyborów Thera-Band Kurs masażu klasycznego kurs masażu leczniczego II i III stopnia
 • PNF w spastyczności
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych- spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • Kurs podstawowy NDT Bobath
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
aniajasionek mgr Anna Jasionekneurologopeda, fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia,
 • Studia podyplomowe na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, kierunek: Neurologopedia,
 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman

Kursy i szkolenia:

 • Aktywna i pasywna terapia w wodzie metodą Halliwick
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Diagnoza i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 r.ż. (autyzm)
 • Diagnoza AAC – ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących (dr Grycman)
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – i ,II, III, IV stopnia (dr Magdalena Grycman).
 • Kurs: Zabawa inspirująca rozwój.
 • Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
 • Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami
 • Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna metodą Makaton
 • „Mowa a fizjoterapia – techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym” (wg S. Masgutowej)
 • Żywienie terapeutyczne niemowląt z obciążonym wywiadem neurologopedycznym – koncepcja neurofizjologiczna (wg Bobath)
 • Udział w Międzynarodowej III Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD)
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • W kierunku inkluzji – miejsce dziecka z Zespołem Downa w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce
 • Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Wykład dla neurologów na zebraniu naukowo-szkoleniowym Oddziału Śląskiego PTN na temat: Roli logopedy w Oddziale Neurologicznym
 • Praca w Szpitalu Kolejowym w Bielsku-Białej na Oddziale Neurologii Udarowej i na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
Piotr Jasionek mgr Piotr Jasionekneurologopeda, terapeuta ręki, dogoterapeuta

Wykształcenie:

 • Logopedia z komunikacją alternatywną – Wydział Nauk Humanistycznych ATH
 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman
 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu – PRODESTE
 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs i stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs II stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs III stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs IV stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Oligofazja – warsztaty szkoleniowe – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Terapia ręki – kurs i stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Terapia ręki – kurs II stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Certyfikowany Kurs Psa Terapeutycznego – uprawniający do prowadzenia zajęć z dogoterapii, – Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR
 • Certyfikowany Kurs instruktorski BLS/AED (podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED) – Polska Rada Resuscytacji
 • Kurs: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.
 • Kurs: Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi
 • Certyfikowany terapeuta AAC z rekomendacją dr Magdaleny Grycman
Aleksandra PJonkisz mgr Aleksandra Jonkiszfizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • 2-letnia Policealna Szkoła Fizjoterapii – Bielsko-Biała
 • Studia licencjackie: Akademia Medyczna – Wrocław, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie uzupełniające: AWF – Kraków – fizjoterapia ze specjalizacją neurorehabilitacja

Kursy i szkolenia:

 • PNF-podstawowy
 • PNF-rozwijający
 • PNF w pediatrii
 • Masaż i i II stopnia
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • Kurs podstawowy Halliwick
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • Terapia ręki
 • Terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delacato
 • Techniki mobilizacji tkanek miękkich
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Kurs Ndt Bobath
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
Andrzej Magiera mgr Andrzej Magieralogopeda

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Filologia polska
 • Logopedia z komunikacją alternatywną – Wydział Nauk Humanistycznych ATH
 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących – dr Magdalena Grycman,
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs I stopnia – dr Magdalena Grycman,
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs II stopnia – dr Magdalena Grycman,
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs III stopnia – dr Magdalena Grycman,
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs IV stopnia – dr Magdalena Grycman,
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu – Prodeste w Opolu,
 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
Joanna Nienajadło mgr Joanna NienajadłoFizjoterapeuta, terapeuta ręki

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia – UJK Kielce
 • Fizjoterapia (magisterskie) – UJ Kraków

Kursy i szkolenia:

 • KT1, KT2 [KINESIO TAPING FUNDAMENTALS AND ADVANCED]
 • Kurs: Masaż bańką chińską
 • Kurs: Masaż kamieniami wulkanicznymi
 • Kurs: Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • Kurs: Terapii ręki 1 i 2 stopnia
 • Wstęp do Sensoplastyki
 • Trener Sensoplastyki 1st.
 • Bilateralna Integracja (Program szkolny)
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Szkolenie w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej typu DUNAG 02
 • Fizjoterapia u dzieci ryzyka
 • Proprioceptive Neuromuscular Faciliation (PNF1 i PNF2) – Koncepcja M. Knott
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 • Studia podyplomowe: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego- w trakcie
Ostachowska mgr Katarzyna Ostachowskafizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Cellegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Kurs PNF – podstawowy
 • Kurs Thera-Band – podstawowy
 • Kurs Thera-Band – terapia z dziećmi, korekcja wad postawy
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Wieloletnie doświadczenie w ośrodkach rehabilitacji dzieci
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Kurs Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board
 • Kurs Terapia ręki
 • Kurs Ndt Bobath
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych
Agnieszka Pabiś mgr Agnieszka PabiśTerapeuta ręki, aquaterapeuta

Wykształcenie:

 • Fizjoterapia I stopnia – Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności Żywiec
 • Fizjoterapia II stopnia – AWF Wrocław
 • Kurs terapii ręki I i II stopnia
 • Kurs Halliwick
Dorota Sobik mgr Dorota Sobik – pedagog specjalny, tyflopedagog

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie: U.Ś. w Katowicach – kierunek Pedagogika.
 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalzacja: Oligofrenopedagogika z Elementami Wczesnego Wspomagania.
 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalizacja: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna z Elementami Interwencji Kryzysowej

Kursy i szkolenia:

 • Kurs z zakresu funkcjonalnej oceny i terapii widzenia dzieci słabo widzących w Ośrodku „Tęcza” w Warszawie.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki w Krakowskim Instytucie Rozwoju i Edukacji.
 • Kurs doskonalący z podstaw ortoptyki w ORTO-OPTICA, Centrum Zdrowego Widzenia w Krakowie.
 • Diagnoza i Terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato I i II stopnia.
 • Szkolenie: Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie.
 • Warsztaty: Zabawa Inspirująca Rozwój część 1 i 2 zorganizowane przez Fundację Być Bliżej Siebie.
 • Kurs: Zrozumieć Autyzm w ujęciu HANDLE I i II stopnia.
 • MAKATON – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole).
 • MAKATON – szkolenie dodatkowe – zabawy z Makatonem.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne – poziom I
 • Kurs terapii zajęciowej z osobami geriatrycznymi, w MODiDZ w Myślenicach.
 • Kurs terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w MODiDZ w Myślenicach
 • Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie terapii zajęciowej dla osób chorych psychicznie w MODiDZ w Myślenicach
 • Kurs ogólnego przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi w MODiDZ w Myślenicach.
 • Konferencja „Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza, terapia”.
 • Konferencja „Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”.
 • Kurs Ortoptyka organizowany przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach
maja mgr Maria Augustyn fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • studia licencjackie: Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie – fizjoterapia
 • Studia magisterskie: Uniwersytet Rzeszowski – fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Halliwick
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag02
 • Kurs Kinesiotapingu
 • Kurs PNF – podstawowy
 • Kurs „Fizjoterapia dziecka ryzyka”
 • Kurs Ndt Bobath
Aleksandra Wagner-Giemza mgr Aleksandra Wagner-Giemza – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki

Wykształcenie:

 • studia magisterskie: Pedagogika o specjalności logopedia (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • studia podyplomowe: Neurologopedia (Uniwersytet Gdański)
 • studia podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
 • Szkolenie i stopnia Makaton.
 • Język migowy i stopnia dla pedagogów.
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – plany aktywności.
 • Konferencja „Uczeń dyslektyczny”.
 • Wygłosznie referatu pod tytułem „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – logopedyczne aspekty” w trakcie konferencji pod tytułem „Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi” dotyczącej „Wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością” (Uniwersytet Śląski)
 • Terapia ręki I stopień
 • Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia    „Sprawdź, jak się porozumiewam” – diagnoza I stopień
 • szkolenie: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka. – uzyskanie uprawnień do wykorzystywania testu
mateuszwagner mgr Mateusz Wagner – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • studia licencjackie: AWF Katowice – fizjoterapia
 • studia uzupełniające: AWF Katowice – fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Mulligan concept, cz. A – Krakow
 • Kinesiology taping – Katowice
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka – Katowice
 • PNF podstawowy – Krakow
 • Niedyrektywne formy komunikacji z dzieckiem autystycznym – Krakow
 • Neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci – Katowice
 • Diagnostyka i rehabilitacja niemowlat – Krynica
 • Ortezy dynamiczne Dunag02
 • Ndt Bobath
 • Neurodiagnostyka dzieci i niemowląt
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Integracja strukturalna- Łuki stopy i kolano
 • Terapia manualna według Karela Lewita