Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci "Michałkowo" – turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja ambulatoryjna, terapie wspomagające rozwój psychoruchowy.

Zasady

Stawiamy na uczciwość!

Tworząc Ośrodek „Michałkowo” założyliśmy sobie, że będzie to miejsce, w którym zawsze najważniejsze jest dobro dziecka, a rodziców będziemy traktować zawsze z należnym szacunkiem. Dlatego chcemy, aby zasady były jasno określone i żeby każdy dokładnie wiedział, czego może oczekiwać i czego może wymagać.

Przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego rodzic otrzyma umowę, z której będą wynikać prawa i obowiązki rodziców oraz Ośrodka.
Jeżeli wystąpi konieczność wcześniejszego opuszczenia turnusu – otrzymasz zwrot części kosztów.

W ramach możliwości zawsze postaramy się dopasować do Państwa potrzeb mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka.