Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci "Michałkowo" – turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja ambulatoryjna, terapie wspomagające rozwój psychoruchowy.

Turnusy

Turnusy rehabilitacyjne

Oferujemy uczestnictwo w 2-tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w 1,5 lub 2,5 godzinnych sesjach rehabilitacji ruchowej. Zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb każdego dziecka w taki sposób, aby uzyskać maksymalną poprawę sprawności. W trakcie turnusu dodatkowo rodzic otrzymuje instruktaż dotyczący dalszej pracy z dzieckiem w domu.

Oprócz intensywnej rehabilitacji ruchowej oferujemy dodatkowo zajęcia:

 • neurologopeda
 • logopeda
 • terapia ACC
 • pedagog
 • dogoterapia
 • terapia ręki
 • masaż
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
 • biofedback EEG
 • gipsowanie ćwiczebne
 • terapia met. Delacato
 • terapia met. Knillów
 • integracja sensoryczna
 • rehabilitacja w basenie (basen znajduje się poza terenem Michałkowa, dojazd we własnym zakresie organizuje Rodzic)
 • terapia wzroku (zajęcia z tyflopedagogiem)

Informujemy, że kuchnia w Michałkowie ma dostępne następujące diety:

 1. Dieta podstawowa – kuchnia tradycyjna
 2. Dieta wątrobowa – posiłki gotowane na parze lub duszone, posiłki lekko strawne.

Zmiany diety prosimy zgłaszać najdalej na 24 godziny przed posiłkiem
u kierownika ośrodka, lub telefonicznie 696 070 130.

Już dziś możesz zapisać dziecko na turnus!

W roku 2018 przewidujemy turnusy rehabilitacyjne w następujących terminach:

01.01 – 13.01
14.01 – 27.01
28.01 – 10.02
11.02 – 24.02
25.02 – 10.03
11.03 – 24.03
25.03 – 31.03 (turnus tygodniowy)
02.04 – 14.04
15.04 – 28.04
29.04– 12.05
13.05 – 26.05
27.05 – 09.06
10.06 – 23.06
24.06 – 07.07
08.07 – 21.07
22.07 – 04.08
05.08 – 18.08
19.08 – 01.09
02.09 – 15.09
16.09 – 29.09
30.09 – 13.10
14.10 – 27.10
28.10 – 10.11
11.11 – 24.11
25.11 – 08.12
09.12 – 22.12

W roku 2019 przewidujemy turnusy rehabilitacyjne w następujących terminach:

01.01 – 12.01
13.01 – 26.01
27.01 – 09.02
10.02 – 23.02
24.02 – 09.03
10.03 – 23.03
24.03 – 06.04
07.04 – 20.04
22.04 – 01.05
05.05 – 18.05
19.05 – 01.06
02.06 – 08.06
09.06 – 22.06
23.06 – 06.07
07.07 – 20.07
21.07 – 03.08
04.08 – 17.08
18.08 – 31.08
01.09 – 14.09
15.09 – 28.09
29.09 – 12.10
13.10 – 26.10
27.10 – 09.11
11.11 – 23.11
24.11 – 07.12
08.12 – 21.12

Regulamin zapisów na turnusy w 2017 i 2018r

 • Zapisać dziecko można telefonicznie lub mailowo (604 596 978/ michalkowo@michalkowo.pl).
 • Po zapisaniu, Rodzic/Opiekun otrzymuje drogą mailową (w przypadku braku e-maila pocztą) zaświadczenie o zakwalifikowaniu na turnus.
 • Od momentu zapisania na turnus w ciągu 2 miesięcy oczekujemy wpłaty zadatku w wysokości 200 zł za każdy termin na konto Ośrodka lub wskazanie subkonta dziecka, z którego Ośrodek pobierze zadatek.
 • Brak wpłacenia zadatku lub wskazania subkonta jest równoznaczne z rezygnacją z turnusu i wykreśleniem z listy.
 • W przypadku choroby dziecka potwierdzonej zaświadczeniem lekarza (ewentualnie innego ważnego powodu), zadatek przechodzi na inny uzgodniony termin. W innym przypadku zadatek nie jest zwracany.
 • Prosimy o rozważne planowanie turnusów oraz zapisywanie się na realną ilość terminów.
 • Około 2 tygodnie przed terminem turnusu Ośrodek skontaktuje się z Rodzicem w celu ustalenia szczegółów turnusu
 • Zapisując się na turnus Rodzic/Opiekun oświadcza, że akceptuje powyższy regulamin.