Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci "Michałkowo" – turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja ambulatoryjna, terapie wspomagające rozwój psychoruchowy.

Turnusy z PFRON

Nasz ośrodek posiada wpisy do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

  • wpis do rejestru ośrodków nr OD/24/0013/17 ważny do 24.08.2020
  • wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/24/0011/17 ważny do 26.07.2020

– kliknij, aby zobaczyć skan –

Szczegółowych informacji dotyczących turnusów z dofinansowaniem ze środków PFRON udziela Tomasz Ćwiertnia tel. 604 596 978