Nasz personel


Stawiamy na fachowość!

W naszym ośrodku zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Każdy oprócz ukończonych studiów posiada również dyplomy specjalistycznych kursów oraz doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zdobyte w renomowanych placówkach.

Administracja

Tomasz Ćwiertnia

mgr Tomasz Ćwiertniawłaściciel ośrodka

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Reklama i zarządzanie firmą

 

Dorota Jakubiec

inż. Dorota Jakubieckierownik ośrodka

Wykształcenie:

 • SGGW w Warszawie Wydział Ekonomii

Kursy i szkolenia:

 • Organizacja miejsca pracy dla osób z zaburzeniami sensorycznymi
 • Zachowania trudne w organizacji pracy osoby ze spektrum autyzmu
 • Plan aktywności w pracy z osobą ze spektrum autyzmu
 • Wymagania, metody, i środki dydaktyczne w pracy ucznia ze spektrum autyzmu
 • Wspieranie etapów rozwoju zabawy u dziecka ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza i Terapia Stymulacyjna Metodą Carla Delacato – i i II stopień
 • Edukacja uczniów autystycznych
 • Konferencja – “Zrozumieć Autyzm”
 • Opracowanie: “Alternatywne Metody Komunikacji”
Aleksandra Płuciennik

mgr Aleksandra Płuciennikkierownik do spraw rehabilitacji, fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • 2-letnia Policealna Szkoła Fizjoterapii – Bielsko-Biała
 • Studia licencjackie: Akademia Medyczna – Wrocław, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie uzupełniające: AWF – Kraków – fizjoterapia ze specjalizacją neurorehabilitacja

Kursy i szkolenia:

 • PNF-podstawowy
 • PNF-rozwijający
 • PNF w pediatrii
 • Masaż i i II stopnia
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • Kurs podstawowy Halliwick
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Analiza chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym
 • Terapia ręki
 • Terapia zaburzeń sensorycznych wg. C. Delacato
 • Techniki mobilizacji tkanek miękkich
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Kurs Ndt Bobath
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

Terapeuci

 

Marysia

mgr Dorota Biernot-Pudełko fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział: Fizjoterapii, Kierunek: Fizjoterapia
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział: Fizjoterapii, Kierunek: Fizjoterapia – studia uzupełniajace magisterskie II stopnia
 • Studia podyplomowe – Neurorozwojowa terapia i diagnoza dzieci z zaburzeniami układu nerwowego (w trakcie)

Kursy i szkolenia:

 • Kurs: Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
 • Kurs: Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi – warsztaty praktyczne
 • Kurs kinesiology taping – Certyfikat zgodny ze standardami K-Active Association
 • Kurs masażu klasycznego
 • Kurs masażu leczniczego
 • Kurs masażu sportowego
Marysia

mgr Maria Borys pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: Nauki o Rodzinie
 • Studia podyplomowe – Uniwersytet Opolski – Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej z Oligofrenopedagogiką

Kursy i szkolenia:

 • Kurs SI i stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Kurs SI II stopnia: terapeuta integracji sensorycznej: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI
 • Stymulacja sensoryczna wg. C. Delacato w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Kurs: Terapia ręki i i II stopień
emilia

Emilia Cholewiak fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Wydział Fizjoterapii: Studia licencjackie

Kursy i szkolenia:

 • Terapeuta NDT-Bobath – Głogów
 • NDT Bobath Baby – Kraków
 • Kinesio Taping (KT1&KT2) – Kraków
 • PNF Podstawowy – Warszawa
 • Halliwick – Kraków
 • Sensory Integration Basic – Ostrava
 • Szkolenie “Biomechaniczne aspekty planowania i prowadzenia terapii”
 • “AAC-wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się”
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Trójwymiarowa manualna korekcja stóp
Barbara Chomentowska-Paw

mgr Barbara Chomentowska-Paw fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • AWF Warszawa
 • Studium Pedagogiczne Politechnika Krakowska

Kursy i szkolenia:

 • PNF podstawowy
 • Kurs Thera-Band – podstawowy
 • Kurs Thera-Band – terapia z dziećmi, korekcja wad postawy
 • Terapia ręki
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka
 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Proces i M. Block
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej – stopień I
 • Integracja sensoryczna- stopień II
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)
 • TheraSuit Method
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
Barbara Chomentowska-Paw

Beata Czub fizjoterapeuta, dogoterapeuta

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, kierunek fizjoterapia – licencjat
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, kierunek fizjoterapia – magisterskie – w trakcie
 • Policealna Szkoła Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej – Technik masażysta

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów z piłką i taśmą
 • Dogoterapia – kurs zaawansowany z praktyką w Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
 • Kinesiotaping – dwustopniowe szkolenie pod patronatem PTF
 • Nowoczesna elektroterapia p/bólowa i p/zapalna prądami małej i średniej częstotliwości
 • Terapia Integracji Sensorycznej – i stopień
 • McKenzie kurs A, B, C
 • Terapia ręki – i stopień, Szkolenia Acentrum S.C.
 • Terapia ręki – II stopień, Szkolenia Acentrum S.C.
 • Kurs zawodowy felinoterapii, Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących z siedzibą w Katowicach
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Kurs SI II stopnia: terapeuta integracji sensorycznej: kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI
Małgorzeta Drożdż

Małgorzata Drożdżdogoterapeuta (Draka, Tusia i Yoko – psy)

Wykształcenie:

 • Politechnika Łódzka filia w Bielsku-Białej – studia licencjackie – Wydział Organziacji i Zarządzania

Kursy i szkolenia:

 • Kraków 2005 – Warsztaty “Podstawy Dogoterapii”
 • Bielsko-Biała 2005 – kurs elementarny języka migowego
 • Kraków 2006 – Kurs “Dogoterapia – metoda wspomagająca terapię i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością”
 • Bielsko-Biała 2007/2008 Podyplomowa szkoła na kierunku Fizjoterapia
 • Kraków 2008 – “Bezpiecznie z psem – Lekcja wychowawcza”
 • Katowice 2008 – “Kurs Psa Terapeutycznego I st”
 • Katowice 2008 – seminarium “Pierwsza pomoc weterynaryjna”
 • Katowice 2009 – “Trener Psów” kurs teoretyczny I st
 • Katowice 2010 – “Kurs Pies i Dziecko – Dogoterapia”
 • Pszczyna 2010 – szkolenie “Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”
 • Kraków 2010 – wykład ” o byciu dobrym przewodnikiem psa”
 • Kraków 2010 – konferencja – “(Dogo)terapia czy pseudoterapia”
 • Kraków 2010 – seminarium “Nie tylko dogoterapia”
 • Bielsko-Biała 2011 – szkolenie podstawowe MAKATON
 • Warszawa 2011 – szkolenie Terapia Ręki I st
 • Warszawa 2011 – szkolenie Terapia Ręki II st
 • Warszawa 2012 – kurs “Dogoterapeuta / kynoterapeuta”
 • Katowice 2012 – szkolenie “Nie-zgrabne dziecko: Zrozumieć zaburzenia przetwarzania sensomotorycznego”
 • Warszawa 2012 – szkolenie “Trener Profilaktyki Pogryzień”
aniajasionek

mgr Anna Jasionekneurologopeda, fizjoterapeuta:

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia,
 • Studia podyplomowe na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, kierunek: Neurologopedia,
 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman

Kursy i szkolenia:

 • Aktywna i pasywna terapia w wodzie metodą Halliwick
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Diagnoza i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 r.ż. (autyzm)
 • Diagnoza AAC – ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących (dr Grycman)
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – i ,II, III, IV stopnia (dr Magdalena Grycman).
 • Kurs: Zabawa inspirująca rozwój.
 • Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
 • Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami
 • Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna metodą Makaton
 • “Mowa a fizjoterapia – techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno-twarzowym” (wg S. Masgutowej)
 • Żywienie terapeutyczne niemowląt z obciążonym wywiadem neurologopedycznym – koncepcja neurofizjologiczna (wg Bobath)
 • Udział w Międzynarodowej III Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD)
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • W kierunku inkluzji – miejsce dziecka z Zespołem Downa w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce
 • Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Wykład dla neurologów na zebraniu naukowo-szkoleniowym Oddziału Śląskiego PTN na temat: Roli logopedy w Oddziale Neurologicznym
 • Praca w Szpitalu Kolejowym w Bielsku-Białej na Oddziale Neurologii Udarowej i na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
Piotr Jasionek

mgr Piotr Jasionekneurologopeda:

Wykształcenie:

 • Logopedia z komunikacją alternatywną – Wydział Nauk Humanistycznych ATH
 • Specjalista komunikacji alternatywnej pod superwizją dr Magdaleny Grycman
 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu – PRODESTE
 • Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Diagnoza AAC – stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs i stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs II stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs III stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się – kurs IV stopnia – dr Magdalena Grycman
 • Oligofazja – warsztaty szkoleniowe – Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów
 • Terapia ręki – kurs i stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Terapia ręki – kurs II stopnia – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ACENTRUM
 • Certyfikowany Kurs Psa Terapeutycznego – uprawniający do prowadzenia zajęć z dogoterapii, – Śląskie Centrum Kynologiczne PRESTOR
 • Certyfikowany Kurs instruktorski BLS/AED (podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED) – Polska Rada Resuscytacji
 • Kurs: Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.
 • Kurs: Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi
Dorota Kania

mgr Dorota Kania fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • AWF Katowice, wydział: fizjoterapi

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu stosowania kombinezonów TheraSuit – TheraSuit LLC, Szklarska Poręba
 • Praca z zastosowaniem kombinezonów rehabilitacyjnych – TheraToga
 • Terapia ręki – aCentrum, Warszawa
 • PNF podstawowy – TopSchool, Kraków
 • NDT Bobath podstawowy – Leszno
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalno-motorycznymi – GWSH Katowice
 • Kinesiology Taping – K-Active, Kraków
 • McKenzie A, B, C, D – Instytut McKenziego, BMK Wrocław
 • Drenaż limfatyczny w kompleksowej fizjoterapii chorych z obrzękami szkoła Niemiecka – KTO, Katowice
 • Masaż Klasyczny – Profil Rozszerzony – HEROS, Katowice
 • Masaż Kamieniami Wulkanicznymi – HEROS, Katowice
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Warsztaty “Zastosowanie technik proprioceptywnych i stymulacji czuciowej w terapii małego dziecka”
Ostachowska

mgr Katarzyna Ostachowskafizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Cellegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Kurs PNF – podstawowy
 • Kurs Thera-Band – podstawowy
 • Kurs Thera-Band – terapia z dziećmi, korekcja wad postawy
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi” (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Wieloletnie doświadczenie w ośrodkach rehabilitacji dzieci
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Kurs Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs Praktyczne zastosowanie platformy balansowej Balance Game Board
 • Kurs Terapia ręki
 • Kurs Ndt Bobath
 • Kurs SI I stopnia: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
Magdalen Podworska

mgr Magdalena Podworska fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, studia magisterskie, kierunek fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • AAC – alternatywne techniki komunikacji
 • TheraBand Akademy – warsztaty
 • Kurs Istopnia kinesiology taping
 • Kurs masażu i stopnia
 • Kurs masażu II stopnia
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
 • Kurs “Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi”
 • Kurs PNF Podstawowy
Damian Pułka

mgr Damian Pułka fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
 • Studia magisterskie: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kursy i szkolenia:

 • NDT-Bobath – Włocławek
 • NDT-Bobath Baby – Leszno
 • Halliwick– Kraków
 • Wczesna interwencja w pediatrii – Wrocław
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Integracja sensomotoryczna – i stopień
 • Kurs masażu klasycznego – Katowice
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02
Dorota Sobik

mgr Dorota Sobik – pedagog specjalny, tyflopedagog

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie: U.Ś. w Katowicach – kierunek Pedagogika.
 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalzacja: Oligofrenopedagogika z Elementami Wczesnego Wspomagania.
 • Studia Podyplomowe: WSEZiNS w Łodzi, specjalizacja: Diagnoza i Terapia Pedagogiczna z Elementami Interwencji Kryzysowej

Kursy i szkolenia:

 • Kurs z zakresu funkcjonalnej oceny i terapii widzenia dzieci słabo widzących w Ośrodku “Tęcza” w Warszawie.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.
 • MAKATON – szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole)
 • MAKATON – szkolenie dodatkowe – zabawy z Makatonem
 • Delacato – i i II stopień
 • Metoda Ruchu Rozwijąjącego wg Veroniki Sherborne – poziom I
 • Kurs terapii zajęciowej z osobami geriatrycznymi, w MODiDZ w Myślenicach.
 • Kurs terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w MODiDZ w Myślenicach
 • Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie terapii zajęciowej dla osób chorych psychicznie w MODiDZ w Myślenicach
 • Kurs ogólnego przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi w MODiDZ w Myślenicach.
 • Konferencja “Istota zmysłu i słuchu w rozwoju dziecka – zaburzenia, diagnoza, terapia”
 • Konferencja “Wieloaspektowe podejście do problemów dzieci z zaburzeniami psychiatrycznymi”
Aleksandra Wagner-Giemza

mgr Aleksandra Wagner-Giemza – neurologopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie:

 • studia magisterskie: Pedagogika o specjalności logopedia (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • studia podyplomowe: Neurologopedia (Uniwersytet Gdański)
 • studia podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Kursy i szkolenia:

 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
 • Szkolenie i stopnia Makaton.
 • Język migowy i stopnia dla pedagogów.
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
 • Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem – plany aktywności.
 • Konferencja “Uczeń dyslektyczny”.
 • Wygłosznie referatu pod tytułem “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – logopedyczne aspekty” w trakcie konferencji pod tytułem “Interdyscyplinarność i wielowymiarowość oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymi” dotyczącej “Wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością” (Uniwersytet Śląski)
Anna Wołowiec

mgr Anna Wołowiec – fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie BWSU w Żywcu, kierunek: fizjoterapia
 • Studia magisterskie AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, kierunek fizjoterapia

Kursy i szkolenia:

 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs PNF rozwijający
 • Fizjoterapia dziecka ryzyka
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Kurs Thera-Band Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowanie przyborów Thera-Band Kurs masażu klasycznego kurs masażu leczniczego II i III stopnia
 • PNF w spastyczności
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych- spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • Kurs podstawowy NDT Bobath
 • Kurs Praktyczne zastosowanie kombinezonów Dunag 02